Hoop CO2 logo
Gå Tilbake

Veas lanserer selskap for bio-CO2

June 7, 2023

Veas Marked har etablert Hoop CO2 AS, for fangst, raffinering og salg av bio-CO2 til mat- og drikkevarebransjen. Selskapet er et heleid datterselskap av Veas Marked, og ledes av Kjetil Wang-Hansen.

– Veas er et sirkulært selskap som vil skape nye verdier fra ressursene i avløpsvannet. CO2 er i dag et biprodukt fra biogassen fra renseanlegget. Med Hoop CO2 vil vi fange bio-CO2 og løfte det til et rent, grønt kvalitetsprodukt, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i Veas og styreleder i det nye datterselskapet.

Veas Marked startet med kommersialisering av biogassen fra renseanlegget på Slemmestad i 2017, og produserer i dag 5000 tonn flytende biogass (LBG). Veas har lenge jobbet med løsninger for å skille ut CO2 fra metanen. Ferdig renset bio-CO2 holder matvarekvalitet og vil dermed kunne erstatte CO2 produsert på fossile kilder i blant annet drikkevarer, drivhus, slakterier og annet.

Hoop CO2 starter nå arbeidet med å finne tekniske leverandører og samarbeidspartnere for bygging av det første raffineriet i forbindelse med biogassanlegget hos Veas.

– Vi starter på Slemmestad, men teknologien gjør det mulig å koble seg på andre biogassanlegg i Europa, tett på store kunder. Vi har allerede startet dialogen med mat- og drikkevareprodusenter som ser etter grønne løsninger i sin verdikjede, sier Kjetil Wang-Hansen, daglig leder i Hoop CO2.

Navnet på det nye datterselskapet ble lansert i forbindelse med Fjordredningskonferansen 2023. På fjorårets konferanse serverte Veas øl med bio-CO2.