Hoop CO2 logo
Grønn sirkel

Bio-CO2

En helt naturlig omstilling

pil nedoverpil nedover
Grønne Sirkler, Bio-Co2
Grønne Sirkler, Bio-Co2

En sirkulær revolusjon står for døren. Er du klar for å bli en del av løsningen med HOOP CO2?

Utslipp av CO2 fra industri har bidratt til global oppvarming. For å motvirke klimaendringene må industrien bidra i det grønne skiftet og utnytte muligheter der de finnes.

Derfor tilbyr HOOP bio-CO2, som betyr at gassen er laget av et 100% naturlig råstoff. Dette bidrar til å minimere det industrielle behovet for fossil CO2.

HOOP selger hovedsakelig bio-CO2 i bulk til mat- og drikkeindustrien, men også til andre bransjer som benytter seg av fossilt i dag og ønsker en naturlig omstilling. Vi leverer også teknisk løsning for utvinning av CO2 på ditt biogassanlegg.

Bestill HOOP CO2-produkter

HOOP CO2

En sirkulær prosess

Restefest

I energiproduksjon brukes naturlig råstoff til å lage biogass. Ved å utnytte råvarer fra landbruk, skogbruk og husholdninger, kan vi skape store mengder fornybar energi i form av biogass og bio-CO2.

Dette bidrar til en mer bærekraftig økonomi. Ca 40% av innholdet i biogass blir til ren CO2 i raffinerings-prosessen. Derfor er det viktig at vi benytter oss av denne.

Bio rester

Sekundær råvarebehandling, et naturlig produkt

Biogass består av metan og karbondioksid (CO2), og når gassen oppgraderes skilles CO2-en ut. CO2-en kan deretter fanges og benyttes fremfor å slippes ut i atmosfæren. På den måten kan vi begrense utslippene av nye klimagasser og bruke de eksisterende på nytt.

Naturlig biomasse. Biprodukt

Matvarekvalitet

Kvalitetssikring er viktig for å garantere at HOOP CO2 møter kundenes krav. 

Etter at bio-CO2 er fanget fra biogassanlegget, vil den renses etter høyeste standard og vurderes av et sensorisk panel. HOOP CO2 er derfor 99.99 % ren og av mat- og drikkekvalitet. Dette betyr at den tilfredsstiller strenge regulatoriske krav.

Naturlig biomasse. Biprodukt

Biogent i tankene

Når CO2 er fanget og raffinert, lagres den i tanker for videre eksport. Tankene er spesielt designet for å holde CO2 under trykk og i riktig temperatur for å bevare dens egenskaper.

Kortreist er smart

For å redusere miljøpåvirkningen og transportkostnadene, skal CO2 fra HOOP være kortreist og nær kunden. Dette bidrar til å redusere CO2-utslipp fra transport og sikrer at produktet når kunden raskt og kostnadseffektivt. Vi har samarbeid med biogassanlegg over hele Europa, slik at du skal kunne finne en leverandør nær deg.

Co2 transport

Vårt felles forbruk

Mye av det vi bruker, kan gjenbrukes. Vår CO2 selges til aktører som produserer matvarer og andre kilder til avfall. Dette betyr at vi har dannet et lukket kretsløp.

Co2 transport
Pil til venstre
Pil til høyre

HOOP CO2

Potensielle bruksområder

Bio-CO2 kan brukes til alle ting som fossil CO2 kan. Med bio-CO2 kan vi redusere avhengigheten av fossile brensler, redusere klimagassutslipp og skape en mer bærekraftig økonomi.

co2 beer gas, karbonering av øl, co2 i drikkevarer

CO2 brukes til å karbonisere drikkevarer som brus og øl, samt i matvarepakning for å forlenge holdbarheten.

co2 i drivhus for å øke plantevekst

CO2 benyttes for å øke plantevekst i veksthus ved å tilføre CO2 til luften, noe som forbedrer fotosyntesen og dermed plantenes vekst og produktivitet.

bruk av co2 i kjemiske forbindelser

CO2 brukes i produksjon av ulike kjemikalier, inkludert syntese av organiske forbindelser og mineralgjødsel.

co2 betong

CO2 kan benyttes i produksjonen av lettbetong og andre byggematerialer, noe som reduserer vekten og dermed energibehovet i transport og bygging. Bruk av bio-CO2 kan bidra til å fremskynde omstillingen i bygg og anlegg.

co2 drivstoff, synthetic fuel from co2

CO2 kan omdannes til syntetiske drivstoff, for eksempel metanol, som kan benyttes som alternativ til fossile brensler i transportsektoren.

Tørris, frysetørking

CO2 kan omdannes til tørris som brukes i transport og kjøling, for eksempel for å bevare mat og medisinske produkter under transport.

Våre partnere

Bright logoInherit logoVeas logoRå Biopark logoAirco Process TechnologyLeaseConsult logoAirco Process Technology

Ønsker du å bestille HOOP CO2, samarbeide om CO2 på ditt biogassanlegg eller trenger du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss her, eller besøk vår FAQ side.

checkmark
Takk! Din melding er sendt.
Vennligst sjekk alle felt er utfylt.