Hoop CO2 logo
Gå Tilbake

To nye prosesshaller øker rensekapasiteten

December 13, 2022

Tirsdag 13. desember 2022, åpnet Veas offisielt to nye fjellhaller som øker rensekapasiteten betraktelig. De to nye prosesshallene gjør at Veas er godt rustet til å rense mer avløpsvann i fremtiden.

Bekkelaget renseanlegg, Nordre Follo og Veas er de eneste renseanleggene i Oslofjorden som har nitrogenrensing i dag. Som kjent har Miljødirektoratet varslet et krav om at alle renseanlegg rundt Oslofjorden skal ha nitrogenrensing. Styreleder Tore Olaf Rimmereid sto for snorklippingen (foto: Torbjørn Tandberg).